Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni

SANTE DENT AĞIZ VE DİŞ HİZMETLERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ 

Son Güncelleme Tarihi: 01.09.2021

 

Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni Hakkında

Sante Dent Ağız Ve Diş Hizmetleri Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi (“Klinik” veya “Sentez Diş” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasındaki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve pikseller gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için şartlar dahilinde elimizden gelen en üst düzey önlemlerin alınmasına özen göstermekteyiz.

GİZLİLİK POLİTİKASI 

Prosedür

Web sitemiz vasıtasıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için Sentez Diş tarafından aşağıda belirtilen hususların mevcudiyetine dikkat edilmektedir:

 • Kanun tarafından öngörülen hallerde veri sahibi gerçek kişilerden Sentez Diş tarafından açık rızanın alınmış olması,
 • Veri sahibi kişilere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerekli aydınlatmanın yapılmış olması,
 • Veri sahibinin işleme faaliyetlerine yönelik olarak taraf olduğu işlemler için Sentez Diş ile arasında mevcut bir sözleşmenin olması,
 • Sentez Diş’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel veriler işlenirken veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması,
 • İlgili kanun hükümleri gerektirdiği takdirde kişisel verilerin kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi mercilere aktarımının yapılması,
 • Sentez Diş’in işveren olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi, personel haklarının sağlanması ve mevzuatta öngörülen diğer hallerde kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’da öngörülen tedbirler sağlanarak ve ilgili mevzuat sınırlarınca kliniğin iş faaliyetleri kapsamında işlenmesi.

Sentez Diş’in geliştirdiği yeni iş süreçleri bakımından gizliliğin sağlanması adına ilgili iş sürecinde gereken her türlü teknik ve idari tedbir benimsenmektedir.

Gizlilik Bildirimi

Sentez Diş, web sitesi vasıtasıyla elde ettiği kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazası esnasında şeffaflık ve açıklık ilkesini benimsemektedir. Bu anlamda Sentez Diş, kişisel verisini işlediği veri sahiplerinin bilgisine aşağıdakileri sunar:

 1. Veri Sorumlusu sıfatını haiz Sentez Diş’in unvan ve iletişim bilgileri,
 2. Veri işleme faaliyetinin amacı ve yasal dayanağı,
 • Kişisel veriye erişebilecek olan kişiler, kimlere aktarıldığı ve aktarım amacı. Eğer veriler yurt dışına aktarılıyor ise Sentez Diş ilgili aktarım işlemine ve güvenlik önlemlerine yönelik politika, prosedür ve veri aktarım sözleşmelerini yürürlüğe sokacaktır.
 1. Veri işleme faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, açık ve yalın bir dil kullanılarak kolay erişim sağlanabilecek Sentez Diş KVKK uyum dokümanlarında bulunmaktadır.
 2. Sentez Diş, veri sahibinin haklarını kişisel verilerin korunması hususunda düzenlediği dokümanlarda (bkz. İlgili Kişi Bilgi Talep Formu) düzenlemektedir.
 3. Sentez Diş’in temin ettiği kişisel verilerin, veri sahibi dışında farklı bir kaynaktan gelmesi durumunda, veri sahibinin bu paylaşıma rızasının bulunduğuna dair taahhüt ilgili kaynaktan alınmaktadır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://www.sentezdis.com ” adresli internet sitesinin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Klinik olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Klinik tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “https://www.sentezdis.com” adresinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR HASTA AYDINLATMA METNİ’ni okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Klinik olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

 • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Klinik olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

 • Veri sahibinin açık rızası ile,
 • Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Klinik olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Kliniğimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile kişisel verilerin aktarımı sözleşmeleri ve gizlilik anlaşmalarının imzalandığını belirtmek isteriz.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz

2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

3. Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

4. Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

5. Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Facebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies
Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.sentezdis.com/veri-sahibi-bilgi-talep-formu/ adresinde yer alan Veri Sahibi Veri Talep Formu doldurarak tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kliniğin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Klinik tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.